margines

Co to jest pomieszczenie pracy?

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca.

Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

 • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź praca polega na krótkotrwałym przetrwaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku
 • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy
 • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czy badać stężenie radonu w całym budynku?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa kontrola stężenia radonu musi być przeprowadzana w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie parteru i piwnicy.

Obowiązek pomiarów stężenia radonu

W dniu 31.07.2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia ( Dz.U. z 2020 roku poz. 1139 ).

W związku z powyższym, realizując obowiązek wynikający z art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 roku - Prawo atomowe , kierownicy jednostek wykonujących działalność, w której występują miejsca pracy :

 1. zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń na poziomie parteru lub piwnicy, na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia , o którym mowa w art. 23b,
 2. pod ziemią,
 3. związane z uzdatnianiem wód podziemnych, na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b,

zapewniają w tych miejscach pracy pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r.

Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. 

Znajdź swój powiat

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. określone zostały tereny, na których stężenie radonu może przekraczać poziom referencyjny w ustawie i są to:

 1. W województwie dolnośląskim:
  1. powiat dzierżoniowski 
  2. powiat jeleniogórski 
  3. miasto na prawach powiatu Jelenia Góra 
  4. powiat kamiennogórski 
  5. powiat kłodzki 
  6. powiat lubański 
  7. powiat lwówecki 
  8. powiat polkowicki 
  9. powiat trzebnicki 
  10. powiat wałbrzyski 
  11. miasto na prawach powiatu Wałbrzych 
  12. powiat ząbkowicki 
  13. powiat zgorzelecki
  14. powiat złotoryjski
 2. W województwie lubelskim – powiat tomaszowski 
 3. W województwie opolskim:
  1. powiat nyski
  2. powiat prudnicki
 4. W województwie podkarpackim: 
  1. powiat bieszczadzki 
  2. powiat jasielski
  3. powiat krośnieński
  4. powiat leski
  5. powiat mielecki 
  6. powiat sanocki
 5. W województwie śląskim – powiat cieszyński. 
 6. W województwie świętokrzyskim: 
  1. powiat kielecki
  2. powiat opatowski
  3. powiat skarżyski.